Norsk versjon English version Skansen Urtehage
Velg:

Reguleringsplan

I 1998 gjorde Fast planutvalg i Finnøy vedtak om at den gamle strandplanen for Byre burde vurderes.

Senere gjorde politikerne i Finnøy vedtak om at Byre, som allerede hadde ca 100 hytter, kunne fortettes; dvs økt hytteutbygging.

Grunneierene på Byre har ikke vært enige om fortettingsspørsmålet, og det har resultert i at Byre nå har en godkjent reguleringsplan for ca halve øya, og en plan for den resterende del som kommunen ennå ikke har begynt behandlingen av.

Sivilombudsmannen har i sak 2002/2382 (25.09.2003) sagt følgende:
"Etter min mening var saksbehandlingenstiden i den foreliggende saken ikke i samsvar med bestemmelsene i forvaltningslovens §11 a og Plan- og bygningslovens §30 annet ledd, slik den lød før lovendringen 9. mai 2003. Kommunen har i sitt svarbrev hit beklaget den lange saksbehandlingstiden. Beklagelsen må sies å være på sin plass."

Utkast til revidering av strandplanen som omfatter Skansen Urtehage (Gnr 81 Bnr 3) er tilgjengelig i elektronisk form (pdf), og du kan laste den ned her.

Skansen Urtehage
Produkter
Byre
Historie
Finnøy
ReguleringsplanEnglish
Åpningsside
Om sidene
Nettkart
Kontakt oss
©Disse sidene er laget og vedlikeholdt av ReiselivsWeb.  Oppdatert 13.08.2020.